سیب سلامت

پستان،تمام روشهای بزرگ کردن سینه

آناتومی سینه،آناتومی پستان

آناتومی سینه،آناتومی پستان پستان ها دو عضو برجسته در جلوی بدن زنان می باشند. هر پستان شامل این قسمت ها می شود: 1- چربی، غده های پستانی و مجاری داخل پستان؛ غده های پستانی:...

پستان،تمام روشهای بزرگ کردن سینه

پستان،تمام روشهای بزرگ کردن سینه

پستان،تمام روشهای بزرگ کردن سینه   علل کوچکی سینه خانم ها ۱- علل هورمونی کوچک بودن سینه ها: الف: هورمون های فولیکولین – لوتئین: (که هر دو از هورمون های تخمدان هستند  و در...